5, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

ఆటవెలది. 3కంటిలోన గింత  కరుణలేని  మనిషి
మనసులోన కొంత మంచి లేక
మనిషి యెట్లు యవును మానుయవును గాని
జయుడి మాట నిజము జాబిలమ్మ!

కన్ను జేరి నలుసు కలత బెట్టిన గాని
వొళ్ళు జీరి బోవ వోర్వ వచ్చు
యముని బాధకన్న యధికమేరా నింద
జయుడి మాట యిదియె జాబిలమ్మ!

05.02.2013

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి