1, ఫిబ్రవరి 2017, బుధవారం

Samasya leni illu song by Apoori Somanna

                              బహుజన యుద్ద నౌక ఏపూరి సోమన్న పాట