18, ఆగస్టు 2016, గురువారం

A travel on the river

                               

గద్వాల మండలంలోని లంక గ్రామమైన గుర్రంగడ్డ నుండి బీరెల్లికి కృష్ణానదిలో ప్రయాణం చేస్తూ, శ్రమజీవులు ఆలపించిన పాట