15, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

ఆటవెలది

పలుకులుంటె చాలు పసిడి దేనికిరయ్య ?
తిమ్మి బమ్మి జేయ తిండి దొరుకు
నాగరికపు మనిషి నాటక మిట్లుండు
జయుడి మాట నిజము జాబిలమ్మ!

                          -  నాయుడిగారి జయన్న

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి