6, నవంబర్ 2013, బుధవారం

మీనీలు

అడ్డేలేదు
నేనే రాజు
నా  కలల సామ్రాజ్యానికి.
        **

నిజమే 
ఏ రెక్కలు లేవు నాకు
అయినా విహారమే
నా ఊహల  నింగిలో 
         **

చీకట్లోనే నేనొంటరిని
వెలుగుల్లో నాకూ ఓ తోడు
నా నీడ

 - నాయుడుగారి  జయన్న

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి