3, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

అక్కడే..ఎంత తోడినా
ఊరుతూనే ఉంది
గుండెబావిలో
వేదనాజలం

విశ్వ ప్రయత్నాల
తరువాత కూడా విఫలమే
పగిలిన మనసు అద్దాన్ని అతకటంలో..

లక్ష్ల కోట్ల అడుగుల ప్రయాణం
అయినా అక్కడే
పాదంతో పాటూ
భూమీ పయనమే

     - నాయుడుగారి జయన్న 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి