31, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

జాబిలమ్మ!

పదవి పట్టుకునియు పాకులాడునొకడు
ఉద్యమమని నొకడు వూగుచుండు
జనం బాధ జూచు జనులు యేడ గలరు ?
జాలి చూపి చెప్పు జాబిలమ్మ !

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి