31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


పెద్దలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, సకల జనులకు  నూతన  సంవత్సర  శుభాకాంక్షలు
                                                                                మీ
                                                                    నాయుడుగారి జయన్న


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి