30, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

మతమా!మతమా!
నీ మత్తు నాకొద్దు
నీ గమ్మత్తులు నాతో చేయొద్దు
నన్నిలాగే మనిషిలాగే ఉండనివ్వు
నాలో మానవత్వాన్ని మిగలనివ్వు
నన్నిలాగే నలుగురితో తిరుగనివ్వు
మతమా!
నీకో దండమే
నీకు కోదండమే
మనిషికి మనిషికి మధ్య కలతలు రేపి
మనసుకు మనసుకు మధ్య గోడలు కట్టి
కులకడం నీకలవాటే కదా!
రాజ్యాలను కూల్చడం
దేశాలను విడగొట్టటం
మానవదేహ యూపదారువులతో
మారణహోమాలు చేయడం
నీకు ఆటే కదా !
అందుకే....
మతమా!
నీకో దండమే !
నీకో పిండమే!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి