24, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

పారాహుషార్

న్యాయం ఓడింది
అవినీతి గెలిచింది
ప్రజల్లారా! పారాహుషార్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి