29, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

జాబిలమ్మ!

కన్ను జేరి నలుసు కలత బెట్టిన గాని,
వొళ్ళు జీరి బోవ వోర్వ వచ్చు
యముని బాధ కన్న యధికమేరా నింద
జయుడి మాట నిజము జాబిలమ్మ!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి