28, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

జాబిలమ్మ!

పదవి పట్టుకోని  పాకు లాడునొకడు
ఉద్యమమని నొకడు వూగిపోవు
జనము బాధ జూచు జనులు యేడగలరు?
జాలి చూపి చెప్పు జాబిలమ్మ!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి