4, మే 2016, బుధవారం

సమస్యా పూరణం

ధర్మము నధర్మముగ నవతరణ పొంద   
నీతి నీలిగి చచ్చిన నీడలోన
పుట్ట గొడుగుగా నవినీతి పుట్టు చోట
గడ్డి మేయు జనులకెల్ల గలుగు సుఖము 


 


 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి