2, మే 2016, సోమవారం

సమస్యా పూరణం

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి 'శంకరాభరణం' బ్లాగ్ లో ఇచ్చిన సమస్యకు పూరణం

 సమస్య:2021   - కొయ్య గుర్ర మెక్కి కయ్య మాడె
 
 
 
ఆ.      వీర శూర రాకుమారులు రణమున
అశ్వమెక్కి పోర నలుపు లేక
                  పిరికి వాడొకడిని పిలవఁ బోక, గృహంబు
    కొయ్య గుర్ర మెక్కి కయ్య మాడె

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి