7, మే 2016, శనివారం

సమస్యా పూరణం


శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం బ్లాగ్ లో  తేది: ౦౩.05.2016 రోజు ఇచ్చిన  సమస్య(2022 /03.05.2016) కు నా  పూరణ-

 
 
 
 
 
 
 
 
కం.   కోపముననో! ఘన మునుల
         శాపమునో! పరుల భాష చపలత్వమునో!,
         తాపమునో! యిపుడు తెలుగు  
         దీపాలంకృత గృహమున దిమిరము నిండెన్

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి