20, మార్చి 2022, ఆదివారం

దత్తపది..

 కలము, మలము, జలము, పొలము 


సకలము తనకే యనక కొంత యిచ్చు కో

మలము కలిగి నట్టి మంచి మనిషి

పూజల మునుగకనె పుణ్యఫలము నొందు

అనె వినోబ పొలము దానమడిగి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి