30, నవంబర్ 2016, బుధవారం

ఎప్పుడు మారుతార్రా మీరూ?

సిద్ధాంతం -
పరిధులు దాటిన పైత్యం
మతంపై యుద్ధం -
ఒంటి కన్ను సూత్రం
శత్రు దేశంతో యుద్ధం -
పనికిరాని తంత్రం
అంతర్గత పోరుకు -
సదా ఎప్పుడు సిద్దం
దేశభక్తి
దేహ భుక్తి
సైనికుడు
చీడ పురుగు
దేశ ద్రోహి
వీరభక్తుడు
మానవ హక్కులు
మనకే
పౌర విధులు
హుళ్ళక్కే!
నాది మాత్రం సత్యం
మిగతాదంతా మిథ్యా !

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి