27, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

అన్నా!

అన్నా!
నాకు కుల వ్యవస్థపై విశ్వాసం లేదు.
నా కులంపై కూడా నాకు మోజు లేదు.
నీవు నా కులం కూడా కాదు
నీ గురించి మాట్లాడటం వలన నాకొరిగేది లేదు.
అయినా చెబుతున్నా ...
నీవంటే విపరీతమైన గౌరవం
అంతకు మించిన అభిమానం
అన్నా!
 ఎక్కడ మోగించావో గానీ
తోలు తప్పెడ పైన మోత 
ఊరూరా దండోరై మోగింది పో...
చెప్పుకోవడానికే సిగ్గుపడే కులం
పేరు పక్కన దర్జాగా నిలబడింది పో...
నీ పిలుపు విన్నాకా,
ఊర్లల్లో రెండు గ్లాసులు ఒక్కటయ్యాయి
వెలివాడల్లో వెలుగులు నిండాయి
రెండు దశాబ్దాల సంది
ఒక కులం కోసం పోరాడినవాడు
నీవు కాకా ఇంకొకడున్నాడా దేశంలో 
నిన్ను శూరుడు, దేవుడు అని అనలేను కానీ,
నీవు కులం కోసం పుట్టిన అంబేద్కర్ వే
జాతి నుద్దరించిన పూలే వే
అందుకే 
నీ ధర్మ యుద్ధం
విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా

--ఎన్. జయన్న 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి