26, మార్చి 2014, బుధవారం

ఎన్నికల ఋతువు

ఎన్నికల ఋతువు - 4

సార కొకడు చీర కొకరు
అమ్ముకుంటే ఓటు
ప్రజాస్వామ్య దేశానికి
రాదా ఇక చేటు?!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి