22, జనవరి 2013, మంగళవారం

.ఆటవెలది. 1

  ఆ.వె.      చదువుకునగ రాదు చదువు 'కొనగ' వచ్చు
              విద్య కూడ నేడు విఫణి సరుకు
              'ధనము'న పనులగును 'ధర'లోన యిప్పుడు
              జయుడి మాట నిజము జాబిలమ్మ !
                                                                                                                           
           

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి