5, డిసెంబర్ 2012, బుధవారం

లోకం ఎటుపోతుంది?

మన దేశానికిప్పుడు అవినీతి మహ్మరి అంటుకుంది.
దీనికి మందు యువతరం చేతుల్లో ఉంది.
ఇటు చూడండి...
అవినీతి నేతలకు అడుగడుగున జేజేలు
నీతి కలిగిన నేతలకు నిరాదరణలు
ఏమిటీ వైపరిత్యం?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి