12, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

మిత్రమా! శుభాకాంక్షలు

 


 • ఇంచుమించు ఒకే ఈడు వాళ్ళం.
 • ఒకే వీధి వాళ్ళం కూడా
 • బాల్యంలో
 • నే కొంచెం ముందు అడుగుపెట్టా బళ్ళో
 • వెనుక నుండి రివ్వున దూసుకొచ్చాడతను
 • దత్తపుత్రుని కదా! ఒక్కన్నే పెద్దమ్మకు
 • నాకే లోటు కనపల్లా!
 • జీవితమూ అర్థం కాలా!
 • ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట
 • అవి కుదరనప్పుడు మధ్యలో కాసింత చదువు
 • అతనట్లా కాదు
 • ఉమ్మడి పెద్ద కుటుంబం
 • అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు
 • పరిస్థితులను, కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని
 • కష్టపడి పనిచేయడం ఇష్టపడి చదవడం రెండే వ్యాపకాలు
 • నానా వ్యాపకాలతో నేను పడుతూ లేస్తూ అలసిపోయి, ఆగిపోయా!
 • దాటి ముందుకెళ్ళిపోయాడు
 • తలెత్తి చూస్తే అందనంత ఎత్తులో
 • శిఖరం మీద
 • అంతర్మథనం...
 • అలసిపోయానా?
 • ఆగిపోయానా?
 • అందుకోలేనా?
 • లేదు...లేవాలి
 • సత్తువనంత కూడదీసుకొని లేవాలి!
 • నడవాలి
 • ఓపికున్నంతదాకా నడవాలి!
 • తప్పకుండా అతన్నందుకోవాలి!!
 • గమ్యానికై సాగే గమనం కట్టుతప్పి పోతున్నప్పుడో
 • జీవితం పట్టుతప్పి పడిపోతున్నప్పుడో
 • అతనిట్లా
 • నాకో ప్రేరణ
 • నాకో స్ఫూర్తి
 • నాకో అద్దం
 • నన్ను నేను సరిచేసుకోవడానికి
 • అతన్నందుకోవడమైతే చేశా
 • ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని అలవర్చుకోవడం నాకిప్పటికీ సాధ్యం కాలా.
 • మా మామ
 • నా జాన్ జిగిరి
 • బషీర్ అహ్మద్
 • జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అవార్డుకు ఎంపికైన
శుభసందర్భంగా శుభాకాంక్షలతో...-ఎన్. జయన్న

1 కామెంట్‌: