3, జూన్ 2020, బుధవారం

సమస్తం


పీడించకపోతే ప్రపంచాన్ని
రోగాలకు ఉనికుంటదా?
సరిహద్దుల్లో యుద్దాలకు సిద్దమవ్వకుంటే
దేశాల బలాలకు విలువుంటదా?
అణచపోతే అహంకారం
మీసం మెలితిరుగుతదా?
ఆస్తులను ఆహుతి జేయపోతే
నిరసనకు నిద్రొస్తదా?
సందులోనా సడేమియా!
ఈ సమయం నీదేనయా!
దోరికినేది దోచేయవయా!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి