15, జులై 2013, సోమవారం

పంచాయతీ ఎన్నికలు

మొదలయ్యింది పంచాయతీ సమరం
ఏరులై పారుతుంది గ్రామాల్లో మద్యం
ఇదీ మన ప్రజాస్వామ్యపు ధైన్యం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి